Hem

Mätbara förbättringar

arrow down

Affärsområden

Vad kan vi göra för dig?

hide

Upphandlingsstöd

Vi hjälper till med strategi- och organisationsfrågor inför och vid genomförande av in- och outsourcing av Drift- & Förvaltning samt verksamhetsanknutna tjänster.
hide

Verksamhetsstöd

Vi tillhandahåller stöd i hela verksamhetsprocessen: Nulägesanalys,
Beslutsunderlag, Strategibeslut, Genomförande och Uppföljning
hide

Janus

Marknadens enda system som säkerställer att tillsyn och skötsel blir utfört – riktig kvalitetssäkring; Underhållsplaner som förenklar beslut och prioriteringar; Heltäckande stöd för driftorganisationen.

Om Economizer

Affärsidé

Många företag har inte tid, resurser eller kompetens att analysera och genomföra förändringar i sin verksamhet. Företagens fokus ligger naturligtvis på att hantera den dagliga orderströmmen. I vissa fall känner man till att besparingar kan göras men har inte tid och resurser att genomföra arbetet. I andra fall är man ovetande om besparingspotentialen.

Economizer tillhandahåller specialistkompetens inom drift- och förvaltning samt verksamhetsanknutna tjänster. Vi hjälper våra kunder att anpassa sina tjänster efter uppdragens och kundernas behov, att bli effektivare inom drift- och förvaltning och att sänka sina kostnader med bibehållen eller ökad kvalitet. Vi gör det genom noggranna analyser, förslag att genomföra effektiviseringar och att stötta i genomförandefasen samtidigt som vi ser till att lämna bestående kunskaper hos våra kunder.Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder till effektiviseringar inom området fastighetsanknutna tjänster, drift- och förvaltning med maximal utdelning för kunderna.

Företaget

Economizer är specialiserat på drift- & förvaltning och fastighetsanknutna tjänster. Vi sänker våra kunders kostnader inom området, genomför och stöttar vid upphandlingar samt tillhandahåller råd och dåd för att effektivisera verksamheten. Våra konsulter har omfattande praktisk erfarenhet från tjänsteleveranser.

Varför Economizer?

Våra konsulter och samarbetspartners har bred kunskap inom området. De vet hur tjänsterna hanteras på andra företag och har erfarenhet från alla sidor i branschen. Kunskaper som kommer våra kunder tillgodo.
Med vår erfarenhet från entreprenader och egen regi kan vi bistå alla kunder i branschen.

Riktlinjer

 • Vi ska välja lösningar som löser kundens behov på bästa möjliga sätt
 • Vi ska åstadkomma varaktiga effektiviseringar och kostnadsbesparingar utan någon försämring av kvalitet eller servicenivåerna
 • Vi ska vara oberoende, utan kommersiella eller andra bindningar till leverantörer
 • Vi skall delta i och göra upphandlingar som ger bästa kvalitet och utdelning för våra kunder
 • Vi ska vara neutrala vid bedömning och upphandling och endast fokuserade på bästa möjliga resultat för vår klient
 • Vi ska sträva efter förändringar som gagnar en hållbar utveckling med avseende på vår och våra kunders verksamhet, kvalité och miljö
 • Kontakta oss

  Har du ett uppdrag du behöver hjälp med er du välkommen att ta kontakt med oss.
  08-4458690


  Top